Missie

Onze missie is het samenbrengen van de praktijken voor fysiotherapie in Hengelo om elkaar te verbinden, te informeren en te steunen in voornamelijk de periode van de zorg contracteringen.

Elkaar niet meer zien als concurrenten is erg belangrijk om open te staan voor informatie en elkaar informatie te verstrekken. De informatie verstrekking houdt voornamelijk in het elkaar helpen en informeren over de zorgcontracten en hier mee om te gaan, te interpreteren en toe te passen op hun eigen situatie. Alle ins en outs worden besproken via de verschillende kanalen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze wat ze doen qua tekenen van deze overeenkomsten. Hier wordt niet op gestuurd of geadviseerd. Elke praktijk dient zelf zijn / haar beslissing te nemen hier in.

Onze visie

Onze visie is dat de fysiotherapeuten in Hengelo meer een collectief worden zodat er een makkelijk aanspreek punt komt voor huisartsen, KNGF en hopelijk in de toekomst ook voor zorgverzekeraars en gemeente. Elkaar helpen in moeilijke tijden en elkaar niet “doodconcurreren”. Zorgen dat ons vak, fysiotherapie, sterker op de kaart komt te staan in Hengelo. Doordat vele verschillende praktijken zijn aangesloten behelzen we een groot postcodegebied in Hengelo zodat vele doelgroepen, wijken en buurten vertegenwoordigd zijn.

Het is niet de bedoeling om een nieuw kwaliteitsregister te worden en nieuwe beroepsgroep. Het is alleen bedoeld voor fysiotherapie praktijken gevestigd in Hengelo. Op termijn hopen we een platform te ontwikkelen waarbij praktijken zich kunnen aanmelden. Het Fysio Collectief Hengelo zal dan een centraal aanspreekpunt worden voor de fysiotherapeuten in Hengelo.

Tevens is er veel onduidelijkheid over de financiering van fysiotherapie. Er zijn veel vormen hierin en de gemiddelde bewoner in Hengelo (en in heel Nederland) gaat ervan uit dat alles maar vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Het Fysio Collectief Hengelo zal vooropstellen het behartigen van de belangen van de fysiotherapeuten bij onder andere gemeente, zorgverzekeraars en de gehele eerstelijnszorg als ketenzorg. Tevens zal het Fysio Collectief Hengelo een aanspreekpunt moeten worden voor de gemeente Hengelo om allerlei nieuwe (gezondheids- en preventie-) projecten uit te rollen. Deze projecten worden gefinancierd door de gemeente Hengelo.

Door de ontwikkeling van verschillende subgroepen, platformen binnen de verschillende landelijke regio’s zal het Fysio Collectief Hengelo ook een koppeling kunnen maken met de andere regionale platformen. Zo kan er landelijk ook gekeken worden naar een samenwerking.

Door de leden zullen er tijdens de bijeenkomsten agenda punten worden ingebracht en besproken.